Redaktører

Faglig redaktør

Dr.med., specialist i almen medicin Jens Georg Hansen
Tilknyttet klinisk epidemiologisk afdeling Aalborg Sygehus og Aarhus Universitetshospital som forsker.
Projektleder for en befolkningsundersøgelse i regionerne Nord- og Midtjylland siden 2004 med det formål at fastlægge prævalens og incidens af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) og relationen til en række baggrundsvariabler, herunder særlig fokus på rygning, arbejde/erhverv og comorbiditet.
Har publiceret 70 artikler i nationale og internationale tidsskrifter.

Afhængighedstilstande

Overlæge, dr. med. Henrik Lublin
Speciallæge i psykiatri 1992. Dr.med. 1998 fra Københavns
Universitet på emne om antipsykotikas virkninger.
Fra 2005 til 2012 centerchef ved Psykiatrisk Center Glostrup.
Fra 2012 overlæge ved Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle.
Har udgivet flere end 80 publikationer, især inden for psykose og psykosebehandling.

Bevægeapparatets sygdomme

Professor, overlæge, dr.med. Claus Manniche
Speciallæge i reumatologi 1996. Leder og professor Rygcenter
Fyn 1998, nu overlæge og professor ved Rygcenter Syddanmark.
Forskningsområder: Forskningsmetode, Rygtræning, Kliniske databaser, Medicinsk Teknologivurdering og Modic-forandringer.
Har udgivet mere end 100 internationalt indekserede artikler.
Forfatter til en række danske lærebøger.

Blodsygdomme

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen
Speciallægeuddannelse i hæmatologi og intern medicin.
Overlæge ved Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet siden 2008. Forfatter til lærebøger og artikler om diagnostik og behandling af blødningstendens og tromboemboliske sygdomme.

Børnepsykiatri

Professor, overlæge, dr. med. Per Hove Thomsen
Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i 1996. Dr.med. i 1996 på emne om OCD hos børn og unge. Har udgivet flere end 180 publikationer, især inden for området ADHD, OCD og depression hos børn og unge, foruden flere lærebøger og populærbøger om børne- og ungdomspsykiatri.

Børnesygdomme

Professor, overlæge, dr. med. Birthe Høgh
Speciallæge i pædiatri 1985. Dr.med. 1997 på emnet: ’Clinical and parasitological studies on immunity to Plasmodium falciparum malaria in children’. Har publiceret en række videnskabelige artikler om malaria og andre infektionssygdomme hos børn.
Siden 2003 klinisk professor i pædiatri ved Københavns Universitet.
Siden 2009 desuden prodekan for forskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Professor, overlæge, dr. med. John R. Østergaard
(afsnittet ’Objektiv undersøgelse’)
Speciallæge i pædiatri 1989. Dr.med. 1989 på emnet: ’Risk factors in intracranial saccular aneurysms. Aspects on the formation and rupture of aneurysms, and development of cerebral vasospasm’. Siden 2008 klinisk professor i neuropædiatri ved Aarhus Universitet. Flere end 100 publikationer om pædiatriske, neurologiske og genetiske emner. Forfatter og redaktør af lærebøger og opslagsværker inden for pædiatri og neurologi.

Endokrine sygdomme

Professor, overlæge, ph.d. Kim Brixen
Professor og overlæge ved Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital og institutleder ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Er forfatter/medforfatter til mere end 215 videnskabelige artikler. Han er tidligere formand for Dansk Knoglemedicinsk Selskab og formand for Dansk Endokrinologisk Selskab.

Overlæge, ph.d. Anne Pernille Hermann
Specialeansvarlig overlæge ved Endokrinologisk afdeling M,
Odense Universitetshospital. Er forfatter/medforfatter til mere
end 50 videnskabelige artikler.

Forebyggelse i almen praksis

Professor, praktiserende læge, ph.d. Annelli Sandbæk
Praktiserer i almen praksis, tilknyttet Aarhus Universitet.
Professor ved Sektion for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, med forskningsområderne diabetes, screening og helbredsundersøgelser.

Geriatriske sygdomme

Overlæge, dr. med. Jette Ingerslev
Speciallæge i intern medicin 1976. Speciallæge i langtidsmedicin og geriatri 1981.
Dr.med. 1988 på afhandlingen ’Noget om 85-årige’.
Over 200 artikler om ældre, sår, ernæring, svimmelhed og fald, lægemidler til ældre, hjerte-kar-sygdomme, hypertension,
apopleksi, overgreb mod ældre, ortogeriatri og bariatri.
Flere kapitler i lærebøger, rapporter (genoptræning, overgreb,
bariatri m.m.) og adskillige bøger.

Hjerte-kar-sygdomme

Overlæge, ph.d. Nis Baun Høst
Speciallæge i kardiologi 2000 og intern medicin 2001. Ph.d. 1996 på afhandling om cirkulerende kollagenmetabolitter som afspejling af helingsprocesser i hjertet. Har ekkokardiografi som særligt fokusområde, både nationalt og internationalt, og har publiceret om forskellige kardiologiske emner.

1.reservelæge, adj. lektor, ph.d. Bo Løfgren
Læge og ph.d. fra Aarhus Universitet. Forskningsaktiv ved
Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers og
Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital.
Har akut medicin, herunder akut kardiologi, sarligt genoplivning ved hjertestop som særligt fokusområde. Har modtaget en række forskningspriser og er forfatter til 80 publikationer.

Hudsygdomme

Ledende overlæge, dr. med. Claus Zachariae
Speciallæge i dermatovenerologi 1999. Dr.med. 1993 fra Aarhus Universitet på et emne om kemotaktiske cytokiner og inflammation med fokus på lymfocyt og monocyt kemotaktiske faktorer – ELCF, MCAF and IL-8. Klinisk lektor ved Københavns Universitet. Formand for Dansk Dermatologisk Selskab 2006-2008.
Sagkyndig rådgiver i dermatologivenerologi for Sundhedsstyrelsen. Har flere end 112 publikationer, især inden for området psoriasis, kontakteksem og quality of life. Har derudover udgivet bogen ’Akutte hudsygdomme’, 2004.
Foredragsvirksomhed i både ind- og udland.

Idrætsmedicin

Afsnitsledende overlæge Tommy Frisgaard Øhlenschlæger
Speciallæge i intern medicin, reumatologi og diplomlæge i idrætsmedicin.
Er afsnitsledende overlæge på Institute of Sports Medicine
Copenhagen, Bispebjerg Hospital, er tilknyttet idrætsklinikken
på Glostrup Hospital og Idrætsskadestuen Hamlet-Aleris.

Jura i praksis

Professor Mette Hartlev
Ph.d. fra Københavns Universitet 1992 på afhandling om modernisering af offentlige ansættelsesforhold. Dr.jur. 2006 fra Københavns Universitet på afhandling om fortrolighed i sundhedsretten. Professor i sundhedsret ved Københavns Universitet siden 2007. Mere end 70 publikationer, især inden for sundheds- og velfærdsretlige emner. Talrige forelæsninger og foredrag i ind- og udland.

Kvindesygdomme

Ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen
Speciallæge 1993 i gynækologi og obstestrik. Faglig leder i Sex og Samfunds præventions- og rådgivningsklinik siden 1997. Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 2002-2004. Undervisningserfaring: Jordemoderstuderende, medicinstuderende, rådgivere i Sex og Samfund og i Sexexpressen. Fast underviser af KBU (klinisk basis uddannelse) læger i deres ophold i almen praksis.
Forfatter og medforfatter til 28 videnskabelige arbejder i danske og internationale tidsskrifter.

Overlæge Charlotte Lanng
(afsnittene ’Mamma Cancer’ og ’Gynækomasti’.)
Speciallæge i kirurgisk gastroenterologi 1998, certificeret i mammakirurgi, 2009 (nyoprettet). Medlem af Dansk Kirurgisk Selskab og Dansk Mammakirurgisk Selskab. Medlem af genetisk udvalg under DBCG. Er kvalitetsansvarlig overlæge. Underviser på A-kursus for Patologer. Gennem de sidste ca. 10 år undervist praktiserende læger i mammasygdomme, bl.a. på Lægedage i 2008 og 2009. Forfatter og medforfatter på 27 videnskabelige arbejder i danske og internationale tidsskrifter.

Kønssygdomme

Overlæge, ph.d. Kristian Kofoed
Ph.d. 2008 fra Københavns Universitet på emne om infektions-immunologi. Har udgivet flere end 35 publikationer inden for det venerologiske, dermatologiske og infektionsmedicinske område med fokus på HPV, HIV og syfilisinfektioner.
Foredrag i ind- og udland om syfilis og HPV.

Luftvejssygdomme

Overlæge, speciallæge Tina Brandt Sørensen
Læge 1989. Speciallæge i medicinske lungesygdomme 2003, intern medicin: lungesygdomme 2006.
Siden 2005 overlæge ved Lungemedicinsk afsnit, Hospitalsenheden Horsens.
Forfatter og medforfatter til lærebogsafsnit og artikler omhandlende lungesygdomme og KOL.

Mave-tarm-sygdomme

Professor, overlæge, ph.d. Peter Bytzer
Ph.d. 1993 på emne inden for medicinsk gastroenterologi.
Uddannelse og forskning ved sygehuse og universiteter i Odense,
København og Sydney, Australien inden for intern medicin,
gastroenterologi og klinisk epidemiologi.
Mere end 150 publikationer og mere end 100 inviterede foredrag
over hele verden.
Lærestolsprofessor og ordførende professor i Intern medicin:
Gastroenterologi og hepatologi ved Københavns Universitet.
Koordinerende professor ved Roskilde og Køge sygehuse.
Formand for Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi 2009-2012.
Præsident for Det Medicinske Selskab i København 2010-2012.

Neurologiske sygdomme

Afdelingslæge, ph.d. Claus Z. Simonsen
Kandidat fra år 2000, ph.d. om MR-scanning og apopleksi i 2002 og speciallæge 2008. Har siden arbejdet på neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Afbrudt af et års ophold som fellow i Vascular and Critical Care Neurology på Massachusetts General Hospital, Boston, USA.

Overlæge, ph.d. Erik Hvid Danielsen
Cand.med. Aarhus Universitet 1991. Ph.D. i neurobiologi ved Århus Universitet 1999. Speciallæge i Neurologi 2003.
Clinical attachment på Institute of Neurology/National Hospital, Queen Square 2004. Overlæge Neurologisk afdeling,
Aarhus Universitetshospital 2006.

Palliativ indsats

Almen praktiserende læge Roar Maagaard
Praktiserende læge fra 1989. Fra 2002 ansat som postgraduat
klinisk lektor i almen medicin ved Aarhus Universitet med ansvar for speciallægeuddannelsen i almen medicin i Århus Amt – nu Region Midtjylland/Øst.
Formand for uddannelsesudvalget i Dansk Selskab for Almen
Medicin 1998-2005 – herunder ansvarlig for skabelsen af den nuværende 5-års speciallægeuddannelse. Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin 2005-2011.
Gennem mange år underviser og kursusleder vedr. palliativ indsats og terminal pleje.

Psykiske sygdomme

Overlæge, dr. med. Henrik Lublin
Speciallæge i psykiatri 1992. Dr.med. 1998 fra Københavns Universitet på emne om antipsykotikas virkninger. Fra 2005-2012 centerchef ved Psykiatrisk Center Glostrup. Fra 2012 overlæge ved Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle.
Har udgivet flere end 80 publikationer, især inden for psykose og psykosebehandling.

Smerte og smertebehandling

Centerchef, speciallæge Torsten Jonsson
Speciallæge 1991 i anæstesiologi. Klinisk lektor ved
Københavns Universitet. Leder af Tværfagligt Smertecenter i
Region Sjælland, Køge Sygehus 2007.
Har publiceret mere end 20 peer reviewed artikler om
smertebehandling og medicinbivirkninger. Hyppigt anvendt
foredragsholder nationalt og internationalt.

Urinvejssygdomme

Overlæge, dr. med. Kári Mikines
Dr.med. 1992 på afhandling om fysisk aktivitet og inaktivitets indvirkning på insulins virkning og sekretion.
Speciallæge i kirurgi 1997 og urologi 1998. Sundhedsvæsenets
diplomlederuddannelse 2000, Fellow of European Board of
Urology 2000 og uddannelsesansvarlig overlæge siden 2004 ved urologisk afdeling, Herlev. Postgraduat lektor i urologi siden 2006. Ansvarlig for brachyterapi (implantation af radioaktive korn i prostata) som landsfunktion.
Sidder i studienævnet for medicin, KU, medlem af uddannelsesudvalget under Urologisk Selskab.
Har udgivet mere end 55 videnskabelige publikationer og mere end 15 publikationer med populærvidenskabeligt indhold.

Øjensygdomme

Professor, dr.med. Toke Bek

Øre-næse-hals-sygdomme

Speciallæge Ulf Schønsted-Madsen
Speciallæge Ulf Schønsted-Madsen er speciallæge siden 1981 og privatpraktiserende siden 1989, hvor han har drevet enkeltmandspraksis frem til 2012, hvor klinikken blev omdannet til delepraksis.
Modtog Lægekredsforeningen i Region Syddanmarks uddannelses- og kollegialitetspris 2007.
Han har været ansat på Odense Universitet, nu Syddansk Universitet 1978 til 2009 i stillingerne undervisningsassistent, klinisk lektor og ekstern klinisk lektor.
Har udgivet artikler og holdt foredrag nationalt og internationalt overvejende om rhinologiske emner, fremstillet undervisningsmateriale samt arrangeret nationale og internationale møder, symposier og minikongresser inden for øre-, næse- og hals-sygdomme. I de senere år har han koncentreret sig om efteruddannelse af special-læger i almen medicin.

Virksomhedsdrift for læger

Revisor, forfatter Thorbjørn Helmo Madsen
Thorbjørn Helmo Madsen, TimeTax A/S, er registreret revisor, HD og rådgiver om skat og økonomi. Forfatter til en lang række bøger, bl.a. Revisormanualen, har undervist revisorer i skat, økonomi, krisesituationer mv., censor på Handelshøjskolen og assisterer
ofte tv-nyhederne og radioaviserne i forbindelse med indslag om økonomi, skat mv.

Skatterådgiver John Rasmussen
John Rasmussen, TimeTax A/S, er uddannet skatterevisor og har
i perioden 1978-2006 været beskæftiget i skattevæsenet.
Siden 2006 ansat i TimeTax A/S, hvor arbejdsområdet består i rådgivning om skattemæssige forhold for personer og selskaber. Endvidere underviser på diverse skattekurser.

Jura i praksis

Professor Mette Hartlev
Ph.d. fra Københavns Universitet 1992 på afhandling om modernisering af offentlige ansættelsesforhold. Dr.jur. 2006 fra Københavns Universitet på afhandling om fortrolighed i sundhedsretten. Professor i sundhedsret ved Københavns Universitet siden 2007. Mere end 70 publikationer, især inden for sundheds- og velfærdsretlige emner. Talrige forelæsninger og foredrag i ind- og udland.