HJerteFigur16EKGanalyse

Systematisk EKG-rytme leder som vist i algoritmen frem til patientens hjerterytme. Ved fastlæggelse af hjerterytme skal hjertefrekvensen altid medinddrages. For at øge overskueligheden er algoritmen ikke opdelt i taky- og
bradyarytmier. Algoritmen er vejledende og ikke udtømmende.

Skriv et svar