Medfødt hjertesygdom

Medfødt strukturel hjertesygdom omfatter i bred forstand skillevægsdefekter, misdannelser af hjerteklapper og abnormiteter i de store til- og fraførende kar. Akut hjertesvigt og/eller arytmi er den hyppigste kliniske problemstilling. Der henvises i øvrigt til nbv.cardio.dk/medfoedt-hjertesygdom.

Sådan får du adgang til Praktisk Medicin

For at kunne læse artikel, skal du have kode fra bogen Praktisk Medicin eller købe digital adgang.

Hvis du har en bog Brug kode her

Hvis du ønsker digital adgangKøb adgang her

Lungeemboli

Definition og forekomst Total eller delvis aflukning af lungearterie, oftest som følge af embolisering af dyb venetrombose (>80%), ca 3.500/år i Danmark.   Symptomer Dyspnø og sinustakykardi, evt. uforklaret synkope, brystsmerter og/eller hæmoptyse. Mistanken forstærkes  ved samtidige kliniske tegn på dyb venetrombose.   Udredning og behandling Udredning og behandling på hospital, oftest med akut CT-angiografi, […]

Sådan får du adgang til Praktisk Medicin

For at kunne læse artikel, skal du have kode fra bogen Praktisk Medicin eller købe digital adgang.

Hvis du har en bog Brug kode her

Hvis du ønsker digital adgangKøb adgang her

Trikuspidalinsufficiens

Langt oftest sekundær til svær venstresidig hjerteklapsygdom, især mitralinsufficiens typisk med samtidig langvarig atrieflimren og atriedilatation med træk på trikuspidalannulus. Operativ plastik på trikuspidalklappen foretages oftest kun ved samtidig mitral operation og/eller CABG.

Sådan får du adgang til Praktisk Medicin

For at kunne læse artikel, skal du have kode fra bogen Praktisk Medicin eller købe digital adgang.

Hvis du har en bog Brug kode her

Hvis du ønsker digital adgangKøb adgang her

Devices

Atrieflimren: Forsegling af venstre aurikel med et såkaldt Watchman device eller Amplatzer Amulet bliver i stigende grad tilbudt til patienter med AK-behandlingsindikation, som pga. samtidig blødningstendens/høj HAS-BLED-score ikke tåler behandlingen.   Stroke/apoplexi Persisterende foramen ovale (PFO) er en normalvariant hos ca. 25% af befolkningen, men optræder væsentligt hyppigere hos patienter med kryptogent stroke, hvor paradoks […]

Sådan får du adgang til Praktisk Medicin

For at kunne læse artikel, skal du have kode fra bogen Praktisk Medicin eller købe digital adgang.

Hvis du har en bog Brug kode her

Hvis du ønsker digital adgangKøb adgang her

Håndtering af den kritisk syge patient og -behandling ved hjertestop

Introduktion Kritisk sygdom manifesterer sig oftest med svigtende respiratorisk, kardiovaskulær eller neurologisk funktion uanset underliggende årsag. Tidlig erkendelse og behandling af kritisk sygdom kan potentielt forebygge yderligere forværring af tilstanden og ultimativt hjertestop. Formålet med dette kapitel er at beskrive en systematisk håndtering af den kritisk syge patient samt behandlingen ved hjertestop. Håndtering af den […]

Sådan får du adgang til Praktisk Medicin

For at kunne læse artikel, skal du have kode fra bogen Praktisk Medicin eller købe digital adgang.

Hvis du har en bog Brug kode her

Hvis du ønsker digital adgangKøb adgang her

Behandling ved hjertestop

Hjertestop har en dårlig prognose. Der forekommer ca. 3500 hjertesto.p uden for hospital i Danmark om året. Overlevelsen er ca. 10%. Europæisk Råd for Genoplivning (www.erc.edu) publicerer løbende retningslinjer for genoplivning. Dansk Råd for Genoplivning (www.genoplivning.dk) følger disse anbefalinger. Der findes aktuelt solid videnskabelig dokumentation for betydningen af hjertemassage, minimering af tiden til defibrillering samt […]

Sådan får du adgang til Praktisk Medicin

For at kunne læse artikel, skal du have kode fra bogen Praktisk Medicin eller købe digital adgang.

Hvis du har en bog Brug kode her

Hvis du ønsker digital adgangKøb adgang her

Ved hjertestop prioriteres følgende (figur 33)

Figur 33. Basal genoplivning Tilkald hjælp – ring 1-1-2 Giv hjertemassage: tryk 30 gange midt på brystkassen. Tryk mindst 5-6 cm ned, med en frekvens på mindst 100-120 tryk pr. minut. Kunstigt åndedræt: To indblæsninger, indtil brystkassen hæver sig. Fortsæt med HLR i forholdet 30 tryk til 2 indblæsninger. Hjertemassagen må ikke afbrydes unødigt. Derfor […]

Sådan får du adgang til Praktisk Medicin

For at kunne læse artikel, skal du have kode fra bogen Praktisk Medicin eller købe digital adgang.

Hvis du har en bog Brug kode her

Hvis du ønsker digital adgangKøb adgang her

Posterobasalt blok. LPH (left posterior hemiblok = venstresidigt posteriort fascikelblok)

Diagnose Højrestillet elektrisk akse i frontalplanet med høj R og mangel på S i II og dyb S i I. Årsager Som LAH samt lungesygdom. LPH disponerer i kombination med højresidigt grenblok til totalt AV-blok. Pacemakerbehandling er indiceret hos patienter med uafklaret besvimelse.

Sådan får du adgang til Praktisk Medicin

For at kunne læse artikel, skal du have kode fra bogen Praktisk Medicin eller købe digital adgang.

Hvis du har en bog Brug kode her

Hvis du ønsker digital adgangKøb adgang her

Bi- og trifascikulært blok

Betegner kombinationer af overledningsforhindringer. Bifascikulært blok med RBBB + LAH ses jævnligt. Blandt de trifascikulære blok er kombinationen 1. grads AV-blok, RBBB og LAH ikke usædvanlig. De to hemiblok (LAH og LPH) disponerer hver for sig i kombination med RBBB til tredjegrads AV-blok. Behandling Trifascikulært blok med sandsynlig kardial synkope afgiver indikation for pacemaker.

Sådan får du adgang til Praktisk Medicin

For at kunne læse artikel, skal du have kode fra bogen Praktisk Medicin eller købe digital adgang.

Hvis du har en bog Brug kode her

Hvis du ønsker digital adgangKøb adgang her

Lungeemboli (LE)

Ved lungeemboli ses oftest ingen eller ukarakteristiske EKG-forandringer, som ikke er specifikke for lungeemboli. Sinustakykardi, nyopstået højresidigt grenblok, arytmi, negative T-takker og/eller ST-depression i V1-V3 samt dyb S-tak i I, Q-tak og negativ T-tak i III (SI-, QIII-, TIII-konfiguration) er alle eksempler på EKG-forandringer, der kan understøtte mistanken om lungeemboli.

Sådan får du adgang til Praktisk Medicin

For at kunne læse artikel, skal du have kode fra bogen Praktisk Medicin eller købe digital adgang.

Hvis du har en bog Brug kode her

Hvis du ønsker digital adgangKøb adgang her