Atypisk Parkinsonisme. Parkinson-plus syndromer

Definition

Sygdomme med parkinsonistiske symptomer udløst af anden årsag end idiopatisk Parkinsons syge, ofte med symptomer, som ikke kun kan relateres til degeneration af det nigrostriatale system. Kan ligne Parkinsons sygdom i begyndelsen, men progredierer hurtigere og responderer i reglen dårligt på L-dopa-behandling.

Sygdomme / symptomer

Multipel systematrofi (MSA); en sjælden kronisk progressiv degenerativ sygdom karakteriseret ved parkinsonisme i varierende grader, cerebellar ataxi, autonom dysfunktion (ortostasi), vandladningssymptomer og cortikospinal dysfunktion med spasticitet.

Progressiv supranukleær parese (PSP); en sælden kronisk progressiv degenerativ tilstand karakteriseret af parkinsonisme, som ofte har aksial overvægt, supranucleær blikparese, hyppige fald, kognitiv dysfunktion, demens og dysartri.

Corticobasal degeneration (CBD); en sjælden kronisk progressiv degenerativ sygdom karakteriseret af parkinsonisme og cortikale symptomer, fx sensoriske forstyrrelser, apraksi, afasi, og ofte betydelige kognitive forstyrrelser.

Demens med Lewy Bodies (DLB); en kronisk progressiv degenerativ sygdom karakteriseret ved demens af subcortikal type, fluktuerende opmærksomhed, tidlige hallucinationer og parkinsonisme.

Hertil parkinsonisme udløst af iskæmisk cerebral sygdom, især småkarssygdom og medikamentel parkinsonisme, Alzheimers sygdom og pseudoparkinsonisme udløst af fx depression.

Differentialdiagnoser

Se afsnittet Parkinsons sygdom.

Udredning

Henvises til neurolog til udredning, herunder bl.a. lumbalpunktur, biokemisk udredning, MR af hjernen, DAT-SPECT-scanning. En DAT-sanning er en undersøgelse, hvor man kan se forandringer i et bestemt område centralt i hjernen. Området gøres synligt af et radioaktivt sporstof, og når det er fordelt, laves der en billedoptagelse i hjernen.

Behandling

Symptomlindrende behandling. L-dopa, evt. Amantadin, kan prøves. Behandling af hypotension og vandladningssymptomer. Ved DLB skal behandling med cholinesterasehæmmere forsøges.