Herpes zoster. Helvedesild

Årsager

Reaktivering af Varicella zostervirus fra et spinalt-cranielt nerveganglion. Sygdommen forudsætter, at man har haft primær varicellainfektion.

Klinik

Halvsidigt segmental, ofte smertefuld sygdom. Almindeligt med prodromalsymptomer i form af lokale smerter – kan fejlfortolkes som angina pectoris eller nyresten. Spredte/grupperede væskefyldte blærer/pustler på rød basis svarer til dermatom halvsidigt. Indimellem hæmorragiske blærer/nekroser. Indimellem ingen blærer, men udelukkende smerter. Disse er dels konstante, dels paroxysmalt pulserende. Postherpetisk neuralgi, som er en komplikation til herpes zoster, ses stort set kun hos personer > 50 år. Smerterne aftager oftest i løbet af måneder. Nogle få procent får kroniske smerter, fortrinsvis de allerældste. Risiko for øjenskader ved engagement af n. nasociliaris – mistænkes klinisk ved blærer på næsetippen. Sygdommen er sværere, jo ældre patienten er.

Differentialdiagnoser

Herpes simplex (virusisolering giver den rette diagnose).

Behandling

Ukompliceret herpes zoster hos patienter <50 år kræver ingen antiviral terapi. Zinkliniment (receptfri) kan prøves ved behov. I øvrigt gives antiviral terapi. Ved mistanke om affektion af øjnene henvisning til øjenlæge. Mod postherpetisk neuralgi gives amitriptylin til natten, 10 mg initialt, derefter øgning med 10 mg om ugen op til tolerancegrænsen for bivirkninger (mundtørhed, træthed), gerne 50-80 mg. Effekten indsætter først efter 3 uger. EMLA-creme kan prøves på intakt hud. Ved utilfredsstillende effekt henvisning til smerteafdeling for stillingtagen til blokade. Ved paroxysmale smerter gives gabapentin optitreret dosis, 300 mg til natten initialt; med optitrering til 300 mg x 3 den første uge. Anden uge successiv dosisøgning til 600 mg x 3. Ved behov successiv øgning til 800 mg x 3 i den tredje uge. Et alternativ er pregabalin, som ikke behøver titreres, men kan gives i terapeutisk dosis direkte. TNS kan prøves på hudområder med besværet sensibilitet.

Zostavax og Varilrix – vaccinerne er registreret til henholdsvis forebyggelse af herpes zoster og postherpetisk neuralgi hos personer over 50 år og forebyggelse mod varicella zoster-virusinfektion hos varicella zoster-virus-antistofnegative voksne og varicella zoster-virus-antistofnegative børn forud for organtransplantation og børn med iatrogen immundefekt i et behandlingsforløb. Zostavax halverer risikoen for udbrud af herpes zoster, mens risikoen for postherpetisk neuralgi reduceres med to tredjedele hos personer over 60 år de første 5 år.

Aktuelle lægemidler

Antivirale midler

Valaciclovir tablet 250/500 mg. No. 10/30/42 stk. 1000 mg 3 gange daglig i 7 dage.

Aciclovir tablet 200/400/800 mg. No. 25/100 stk. 800 mg 5 gange daglig i 7 dage.

 

Smertestillende

Saroten amitriptylin tablet 10/25 mg. No. 100 stk. 10-25 mg til natten.

Lyrica pregabalin kapsler 25/75/150/225/300 mg. No. 14/56 stk. Initialt 150 mg fordelt på

2-3 doser. Dosis kan efter 3-7 dage øges til 300 mg. Senere kan dosis yderligere øges til maksimalt 600 mg daglig.

Gabapentin gabapentin 300/400 mg, No. 50/100 stk. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 300 mg 2 gange daglig, 3. dag: 300 mg 3 gange daglig, herefter 300-400 mg fordelt på 3-4 doser daglig. .

 

Cremer

Emla lidokain og prilokain creme 5%, kan anvendes på mindre hudområder under okklusion i 1 time.

 

Vaccine

Zostavax.

Varilrix.