3. grads AV-blok

Diagnose

Overledningen er ophævet. Normale P-takker med regelmæssig rytme, QRS-komplekset med regelmæssig rytme uden relation til P-takkerne og langsom ventrikelrytme (Figur 19). Oftest overtages pacemakerfunktionen af et fokus mere distalt for blokeringen. Nodal erstatningsrytme giver ofte en ventrikelfrekvens på omkring 40-60/min. (smalle QRS-komplekser). Ventrikulær erstatningsrytme (brede QRS-komplekser) giver en frekvens på 20-40/min.

Årsager

Iskæmisk hjertesygdom (specielt akut bagvægsinfarkt), myokarditis, intoksikation samt degenerative forandringer. Infektiøs endokarditis (aortaendokardit).

Behandling

Akut medicinsk tilstand. Ved cirkulatorisk påvirkning og lav ventrikelfrekvens (<50/min.) atropin 0,5 mg i.v., kan gentages. Akut indlæggelse. Transkutan pacing/isoprenalin infusion indtil temporær eller permanent pacemaker.

Baggrund_blue

Figur 19: 3. grads AV-blok